קווים מנחים למטפלים ב”טלפסיכולוגיה”

עם התפתחותם של הטכנולוגיה והאינטרנט בשנים האחרונות, נוצרה גם התפתחות מקבילה בתחום שירותי הפסיכולוגיה מרחוק – הטלפסיכולוגיה. הטלפסיכולוגיה הביאה איתה הזדמנויות חדשות לתהליכי הטיפול, אך גם מגבלות ואתגרים לא קטנים. כדי להתוות דרך נכונה להתנהל בתהליכים החדשים הללו של הטיפול, נוצר צורך להגדיר קווים מנחים למטפלים לעבודה איכותית ואפקטיבית יותר און-ליין.

ההנחיות שלהלן הותוו ע”י האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה (APA) ומבוססות על תיאוריות מקצועיות וניתוחי מקרים מהשטח.

 1. היכולות המקצועיות של המטפל –
 • למטפלים יש מחויבות בסיסית לשמירה על כללי האתיקה של מקצועם כדי לספק שירות מקצועי הולם ומותאם ללקוח.
 • למטפלים צריכה להיות ההסמכה וההכשרה המתאימים למקצועם.
 • על המטפלים להמשיך ולהרחיב את הידע המקצועי שלהם אשר רלוונטי למתן שירות און- ליין דרך ספרות מקצועית והשתלמויות.
 • על המטפלים לדאוג להרחיב את הידע הטכנולוגי שלהם לשימוש באמצעי המדיה השונים.
 • על המטפלים לבחון אלו מאמצעי המדיה מותאמים באופן הולם ללקוח הספציפי, ולוודא שהוא יודע להשתמש בהם בצורה נכונה.
 • על המטפלים לוודא שהלקוח מודע ליתרונות ולמגבלות של טיפול און ליין לפני שהוא מתחיל את התהליך.
 • על המטפלים לדעת על שירותי החירום ושירותי הטיפול המשלים הזמינים באזור בו מתגורר הלקוח, ועל החוקים הנהוגים שם בתחום בריאות הנפש.
 • על המטפלים להפנות את הלקוח בסיום הטיפול, אם הוא זקוק לכך, לשירותים ולאנשי מקצוע מקומיים שיכולים לספק שירות מקצועי עבורו להמשך.
 1. הסטנדרטים של התהליך הטיפולי –
 • על המטפלים לעשות ככל שביכולתם שהתהליך הטיפולי יהיה בסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים באמצעות המדיה הרלוונטית שבחרו לעבוד בה (טלפון, אימייל, שיחת וידאו או כל אמצעי אחר).
 • על התהליך להיות מותאם לגיל, למצב הפיזי וליכולות האישיות והתרבותיות של הלקוח.
 • על המטפלים לדאוג שהמרחב הטיפולי יאפשר תהליך מקצועי ואפקטיבי – מיקום השיחה, פרטיות, הימנעות מרעשי רקע, זמן מותאם וכו’.
 • על המטפלים לעקוב ולהעריך תוך כדי התהליך הטיפולי את האפקטיביות של הטיפול ושהוא עונה על הצרכים האינדיבידואליים של המטופל לאורך זמן.
 1. ההסכם הטיפולי –
 • ישנן התייחסויות מיוחדות שיש לשים לב אליהן כשמדובר בטיפול מרחוק בהסכם הטיפולי.
 • על המטפלים לעשות ככל שביכולתם שההסכם יהיה בשפה מובנת עבור הלקוח, ואשר לוקחת בחשבון את הצרכים האישיים, התרבותיים והארגוניים שלו.
 • על המטפלים לציין את ה”סטינג” של התהליך הטיפולי בהיותו טיפול מרחוק: באיזו מדיה יערך הטיפול, הגבולות של התהליך והכפיפות לחוקים והתקנות במקומות בהם נמצאים המטפל והלקוח. מה קורה אם קורים שיבושים בתקשורת האלקטרונית, מי יוצר קשר עם מי ובאיזו תדירות.
 • על המטפלים להגיע להסכמה עם הלקוח לגבי שמירת הסודיות של התהליך ושל המסמכים הקשורים לכך. היכן נשמרים המסמכים וההתכתבויות באימייל, ומהם הסיכונים הכרוכים בכך.
 • על המטפלים לכלול בהסכם גם את החיוב הכספי של השירות המוצע, עם התייחסות ספציפית לעלות המדיה שמשתמשים בה (עלות שיחה אינטרנטית, עלות התכתבות מיילים או הודעות טקסט וכו’). כמו כן יש לציין מדיניות החזרים במידה ולא התקיים קשר בשל תקלה טכנית או שיבושים טכניים.
 1. חובת סודיות המידע הטיפולי –
 • שמירת סודיות בעידן הדיגיטלי מעמידה את המטפלים והלקוחות בפני אתגרים לא פשוטים. ישנן השלכות רבות הקשורות ליחסי מטפל-מטופל, חשיפה אישית ושמירת המידע באמצעים שהם מאובטחים מספיק.
 • על המטפלים ליצור בהירות לגבי אמצעי שמירת המידע שניתן על ידי הלקוח ולגבי המגבלה שיכולה להיווצר באמצעות שליחת קבצים או מידע באמצעים טכנולוגיים שונים.
 • על המטפלים ליצור בהירות על מהות היחסים ביניהם לבין הלקוח, האופן שבו תתבצע התכתבות בהודעות ועל שמירת הגבולות האישיים והמקצועיים.
 • בעידן הרשתות החברתיות בהן המידע גלוי לעיני כל והשמירה על הפרטיות קשה יותר, על המטפלים לקחת בחשבון סיכונים של חשיפה ומידע על עצמם ועל לקוחותיהם ולנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים. עליהם להקפיד על כללי האתיקה המקצועית.
 1. שמירה על בטחון והעברת המידע הטיפולי –
 • על המטפלים לעשות ככל שביכולתם לשמור על בטחון המידע של לקוחותיהם ועל הנגישות אליו, עם מודעות למגבלות האמצעים הטכנולוגיים לשמירת המידע .יש להיוועץ במידת הצורך במומחים בתחום הטכנולוגי כדי לפתור בעיות טכנולוגיות של שמירת המידע והעברתו בצורה בטוחה לגורמים אחרים.
 1. מחיקה והשמדה של מידע טיפולי –
 • על המטפלים לעשות כמיטב יכולתם לקבוע נהלים ותהליכים מסודרים של מחיקה והשמדה של מידע טיפולי הנשמר על ידם בתהליך הטיפול.
 • יש למחוק את המידע כך שלא יגיע לידיעת גורמים שאינם מוסמכים, ושמירה על האמצעים האלקטרוניים שנמצאים ברשותם בהתאמה.
 1. מבחנים ומבדקים מקצועיים –
 • על המטפלים לוודא שהאמינות והתוקף של אמצעי ההערכה נשמרים כאשר הם מתבצעים שלא פנים אל פנים, וכן שתנאי המבדקים הולמים ומשמרים את התנאים לתוצאות מהימנות ואופטימליות.
 • על המטפלים לוודא שסביבת הבחינה תאפשר תנאים מיטביים עבור הלקוח ושהאמצעים הטכנולוגיים אינם משבשים את היכולת שלו להתקדם (בעיות שמע, ראיה וכו’)
 • יש לציין בדו”ח ההערכה המסכם שההערכה התבצעה באמצעות טכנולוגיה מרחוק ולציין את התנאים שנשמרו על מנת לשמור על אופטימיזציה של תוצאות ההערכה.
 1. התייחסות לחוקים ותקנות בין-אזוריים ובין-מדינתיים
 • על המטפלים להיות מודעים לתקנות ולחוקים המתייחסים לטיפול מרחוק באזורים הרלוונטיים להם וללקוח, אם הם קיימים.
 • בשל החדשנות שבתהליכים אלה, עדיין בחלק גדול מהאזורים והמדינות אין התייחסות חוקתית ספציפית לתהליכים מעין אלה. יש לעקוב ולבחון את ההתפתחות בתחום זה בשנים הקרובות.
 

השארת תגובה