מה זה “טלפסיכולוגיה”?

קווים מנחים אלו נוגעים בתחום המתפתח של השירות הפסיכולוגי הידוע בכינויו – טלפסיכולוגיה. הגדרתה של הטלפסיכולוגיה לצרכי קווים מנחים אלו היא האספקה של שירותים פסיכולוגיים באמצעות טכנולוגיות של טלקומוניקציה. התפקיד ההולך ומתרחב של טכנולוגיה באספקת שירותים פסיכולוגיים והפיתוח המתמשך של טכנולוגיות חדשות, שיכולות להיות לעזר בטיפול פסיכולוגי – מציבים הזדמנויות ייחודיות כמו גם אתגרים בפני מקצוע הפסיכולוגיה. מספר העוסקים בטלפסיכולוגיה עולה בהתמדה ומטרתם של קווים מנחים אלו היא להשכיל ולהדריך אותם בנושא.

הבסיס לקווים מנחים אלו הם הסטנדרטים והקווים המנחים של A.P.A (American Psychological Association), האגודה הפסיכולוגית האמריקאית. עיקר התכנים נלקחו מהמסמכים הבאים שלה:

  • העקרונות האתיים של הפסיכולוגיה וקוד ההתנהגות (2002, 2010)
  • הקווים המנחים לרישום (2007)
  • הקווים המנחים לפסיכולוגים בהקשר רב תרבותי בתחומי הכשרה, מחקר, יישום ושינוי ארגוני (2003)

מקורות מכובדים אלו הופכים את מסמך הקווים שלפניכם למבוססים היטב על תיאוריות מקצועיות, יישומים מבוססי מחקר והגדרות מקצועיות מקובלות. כל זאת במאמץ לספק את ההדרכה הטובה ביותר בתחום העיסוק בטלפסיכולוגיה.

השימוש במונח “קווים מנחים” במסמך זה מתייחס להצהרות, שמציעות או ממליצות על התנהגויות מקצועיות ספציפיות. המונח “קווים מנחים” שונה מהמונח “סטנדרטים” בכך שסטנדרטים הינם מחייבים ועלולים להיות מלווים במכניזם לאכיפה. לעומת זאת קווים מנחים כוונתם לציין מצב נשאף. מטרתם להקל על הפיתוח המתמשך והשיטתי של המקצוע ולהבטיח רמה גבוהה של מקצועיות מצד הפסיכולוגים. “קווים מנחים נוצרו כדי לחנך ולהשכיל את הפרקטיקה של הפסיכולוגים. מטרתם היא גם לעורר דיונים מקצועיים ומחקר. אין להפיץ קווים מנחים ככלי לגיבוש זהות של קבוצה מסוימת או של תחום מומחיות פסיכולוגי; כמו כן הם גם לא נוצרו כדי להדיר את רגלו של שום פסיכולוג מעיסוק בתחום ספציפי” .(APA, 2002b, p. 1048)

“קווים מנחים אינם מיועדים להיכפות או להיות מקיפים וייתכן, שהם אינם ישימים לכל איש מקצוע או לכל מצב קליני. הם אינם חד משמעיים ואין הכוונה שתהיה להם עדיפות על שיקול הדעת של פסיכולוגים” (APA, 2002b, p. 1050). מטרת הקווים המנחים הללו לעזור לפסיכולוגים כשהם מיישמים סטנדרטים עכשוויים של העיסוק הפסיכולוגי תוך שהם נעזרים בטכנולוגיות טלקומוניקציה כדרך להנגשת שירותיהם המקצועיים.

עיסוק בטלפסיכולוגיה מערב את הנושאים הבאים: דרישות חוקיות, סטנדרטים אתיים, טכנולוגיות טלקומוניקציה, מדיניות תוך ובין אירגונית והגבלות חיצוניות אחרות כמו גם דרישות של הקשרים מקצועיים ייחודיים. במקרים מסוימים, מערכת שיקולים אחת יכולה לכוון לפעולה, המתנגשת עם מערכת שיקולים נוספת. במקרה כזה זהו תפקידו של הפסיכולוג למצוא את האיזון בין מערכות השיקולים. קווים מנחים אלו יעזרו לפסיכולוג במציאת אותו איזון. בנוסף, חשוב שלפסיכולוגים יהיה את הידע ואת ההבנה לגבי חוקים ותקנות, שעומדות בבסיס כל עיסוק עצמאי בשטח השיפוט שלו, מעבר לשטח השיפוט ומעבר לגבול. כשפסיכולוג, באמצעות טלפסיכולוגיה מספק שירות למטופל שנמצא בשטח שיפוט שונה משלו, עליו להיות מודע לכך שהחוק והתקנות יכולים להיות שונים בשני שטחי השיפוט. בנוסף, חשוב שהפסיכולוגים יתפסו את עצמם כאחראים להעמקה ולתחזוקה שוטפת של הבנתם בנושאים הקשורים לטלפסיכולוגיה ולאמצעים הטכנולוגיים המתאימים. הכוונה בקווים מנחים אלו אינה להגביל או להתערב בפעילות הפסיכולוגים ולהטיל עליהם הגבלות חוקיות או אתיות על פי שטחי שיפוט. זו האחריות של הפסיכולוגים להתעדכן בכל הנוהלים האתיים והחוקיים הקשורים לעיסוקם בטלפסיכולוגיה.

 

השארת תגובה