מאפיינים של אלו המחפשים ייעוץ טלפוני

מחקר שבוצע באוסטרליה בדק ומצא כי כ-4% (או 600,000) אוסטרלים בגילאי 16 עד 85 משתמשים בטיפול\ייעוץ טלפוני כמענה לבעיות בריאות הנפש בחייהם.

מטרתו השנייה של המחקר הייתה לקבוע האם מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וקליניים מסוימים, בייחוד בידוד חברתי ונטייה לאובדנות, קשורים לשימוש, ולתדירות השימוש, בייעוץ טלפוני. נמצאו מספר הקשרים רלוונטיים: היעדר בן זוג/שותף, נטייה אובדנית, יותר מ-7 ימים רצופים ללא עבודה או תפקיד כלשהו, מצוקה פסיכולוגית קשה, הפרעה נפשית מאובחנת (כגון: חרדה, דיכאון או שימוש בחומרים).

נמצא כי נשים השתמשו יותר בייעוץ הטלפוני החד פעמי, דבר שעשוי לשקף את העובדה שגברים באופן מסורתי פחות מצפים לטיפול רפואי נפשי. היעדר תעסוקה והכנסה נמוכה נמצאו קשורים לייעוץ טלפוני חוזר.

בין המתקשרים, זוהו רק שני גורמים שהיו קשורים לשיחות חוזרות, חוסר תעסוקה והפרעת חרדה. הראשונה יכולה להצביע על כך ששיחות חוזרות קשורות לחסרון חברתי-כלכלי ו/או לזמינות. זה האחרון, עלול לגרום לאנשים להימנע משירותים פנים אל פנים ולהכריע לטובת שימוש חוזר בייעוץ טלפוני אשר עשוי להיתפס כפחות מעורר חרדה. לעומת זאת, מחקר קודם של אותם החוקרים העלה כי למתקשרים חוזרים יש סיכוי נמוך יותר להיות בעלי בני זוג/ שותפים מאשר למתקשרים בעלי שימוש יחיד, והם נוטים יותר להיות אובדניים.

המטרה השלישית של המחקר הייתה לבדוק האם אנשים המשתמשים בייעוץ טלפוני עושים שימוש גם בשירותי בריאות נפש אחרים. נמצא כי ב12 החודשים הקודמים נעשה קשר טלפוני יחיד לפחות לאחד מגורמי בריאות הנפש (כגון: פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מומחים ואחיות בריאות הנפש). ממצא זה מצביע על כך שלאנשים המשתמשים בייעוץ טלפוני יש צורך גבוה בשירותי בריאות הנפש ובתמיכות השונות שהם מציעים.

ממצאי מחקר זה עשויים לשקף את העובדה כי ספקי בריאות הנפש מפנים אנשים להשתמש בשירותי ייעוץ טלפוני. עם זאת, בין המתקשרים, ייעוץ עם איש מקצוע היה קשור לשיחות חוזרות. דבר זה עשוי להצביע על כך שמתקשרים חוזרים עשויים להפיק תועלת מקשר הדוק יותר עם שירותים כגון פסיכיאטרים וארגונים קהילתיים שמטרתם לקדם הכללה חברתית ושיקום. זה גם מרמז על כך שבפועל שירות זה אינו עונה עד הסוף על הצורך של המתקשרים החוזרים או לפחות באופן חלקי כיוון שמתן השירות מוגבל בדרך כלל לשעות העבודה.

המטרה הרביעית והאחרונה של המחקר הייתה לקבוע האם אנשים המשתמשים בייעוץ טלפוני (עם או בלי שירותים אחרים) שונים ממשתמשים בשירותים אחרים של בריאות הנפש. נמצא שהצורך הפוטנציאלי בשירותים קשור לשימוש בייעוץ טלפוני (עם או בלי שירותים אחרים) ו/או גישה לבריאות הנפש או לספקים אחרים (אך ללא שירותי טלפון). ממצא זה מציע כי ללא קשר לתדירות השיחות, אנשים עם צורך אמיתי בטיפול נפשי ישתמשו בייעוץ טלפוני ו/או שירותי בריאות נפש אחרים.

 

השארת תגובה